PROJEKTE / INVESTIME PUBLIKE

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TË JASHTËM DHE TË BRENDSHËM TË UJËSJELLËSIT NË FSHATRAT: PROGONAT, SINANAJ, DHËMBLAN
NDËRTIMI I RRJETIT TË FURNIZIMIT ME UJË NË FSHATRAT: NIVICË, REXHINË, MEZHGORAN, PESHTAN.
NDËRTIMI I RRJETIT TË FURNIZIMIT ME UJË NË FSHATIN SALARI.
NDËRTIMI I RRJETIT TË FURNIZIMIT ME UJË NË FSHATIN MAMAJ.