Sondazh për përcaktimin e Prioriteteve të Komunitetit

Analiza e Sondazhit mbi Prioritetet e Komunitetit

 

Raporti i Performancës së Bashkisë për vitin 2022