NJËSITË ADMINISTRATIVE:

TEPELENË

QENDËR TEPELENË

KURVELESH

LOPËS