Konsultimi elektronik i ProjektBuxhetit Afatmesem 2021-2023

Bashkia Tepelene ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje!

Platforma Interaktive e Projektbuxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë ne 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë me konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe gjithëpërfshirës në vendimmarrje. Ju lutem na dergoni komente sygjerime ne adresen: info@tepelena.gov.al, deri ne daten 30 Nëntor 2020.

Kliko linkun mëposhtë për më shumë:

http://tepelena.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/performance_bashkia_tepelene.html