PËRBËRJA E KËSHILLIT BASHKIAK

NR.

EMËR ATËSI MBIEMËR

KONTAKTE

1.
ARBEN FEJZO GUMENI
KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK
Cel.: 0675272060
Email: Arben.Gumeni@tepelena.gov.al
2.
MATILDA MAKSIM ÇELA
Cel.: 0682046790
Email: Matilda.Cela@tepelena.gov.al
3.
LATIF SHYQO KAÇAJ
Cel.: 0694144119
Email: Latif.Kacaj@tepelena.gov.al
4.
DINO IBRAHIM SELIMI
Cel.: 0692707608
Email: Dino.Selimi@tepelena.gov.al
5.
BESNIK VAHEDIN MAÇA
Cel.: 0683181074
Email: Besnik.Maca@tepelena.gov.al
6.
MARSELA MILTJADH BALILI
Cel.: 0682046833
Email: Marsela.Balili@tepelena.gov.al

7.
ESMERALDA HASKO BISHANI
Cel.: 0695533135
Email: Esmeralda.Bishani@tepelena.gov.al
8.
MARIOS ALJOSHA JORGO
Cel.: 0686023341
Email: Marios.Jorgo@tepelena.gov.al
9.
MIRELA XHEZMI VARFI
Cel.: 0686258047
Email: Mirela.Varfi@tepelena.gov.al
10.
MIFTAR GUXHË META
Cel.: 0698501607
Email: Miftar.Meta@tepelena.gov.al
11.
MJAFTONI RRAPO ZERAJ
Cel.: 0692558231
Email: Mjaftoni.Zeraj@tepelena.gov.al

12.
ILIR GËZIM HASKA
Cel.: 0686717552
Email: Ilir.Haska@tepelena.gov.al
13.
DITAR HALIL HODAJ
Cel.: 0698467333
Email: Ditar.Hodaj@tepelena.gov.al
14.
VLADIMIR BEJO GJONÇA
Cel.: 06985008841
15.
VLADIMIR BAKI BAKIAJ
Cel.: 0692671445
Email: Vladimir.Bakiaj@tepelena.gov.al

Valbona Çela
Sekretare e Këshillit Bashkiak 
Cel.: 0693119206
Email:  Valbona.Cela@tepelena.gov.al

Kontakt Këshilli Bashkiak:   Keshilli.Bashkiak@tepelena.gov.al