PËRBËRJA E KËSHILLIT BASHKIAK

NR.

EMËR ATËSI MBIEMËR

KONTAKTE

1.
ARBEN FEJZO GUMENI
Cel.: 0675272060
Email: arbengumeni@gmail.com
2.
MATILDA MAKSIM ÇELA
Cel.: 0682046790
Email: matildacela44@yahoo.com
3.
LATIF SHYQO KAÇAJ
Cel.: 0694144119
Email: Latif.Kacaj@tepelena.gov.al
4.
DINO IBRAHIM SELIMI
Cel.: 0692707608
Email: dinoselimi64@gmail.com

5.

BESNIK VAHEDIN MAÇA
Cel.: 0683181074
Email: besnik_mece@yahoo.com
6.
MARSELA MILTJADH BALILI
Cel.: 0682046833
Email: marselabalili@gmail.com

7.
ESMERALDA HASKO BISHANI
Cel.: 0695533135
Email: esmeraldabishani@gmail.com
8.
MARIOS ALJOSHA JORGO
Cel.: 0686023341
Email: mariojorgo8@gmail.com
9.
MIRELA XHEZMI VARFI
Cel.: 0686258047
Email: mirela_varfi@gmail.com
10.
MIFTAR GUXHË META
Cel.: 0698501607
Email: miftarmeta@icloud.com
11.
MJAFTONI RRAPO ZERAJ
Cel.: 0692558231
Email: mjaftonizeraj@gmail.com

12.
ILIR GËZIM HASKA
Cel.: 0686717552
Email: ilirhaska8705@gmail.com
13.
DITAR HALIL HODAJ
Cel.: 0698467333
Email: ditahodaj@hotmail.com
14.
VLADIMIR BEJO GJONÇA
Cel.: 06985008841
Email: vladimirgjonca@gmail.com
15.
VLADIMIR BAKI BAKIAJ
Cel.: 0692671445
Email: ladibakia029@gmail.com

 

Sekretare e Këshillit Bashkiak Tepelenë:  Znj. Valbona Çela.

Kontakt: Valbona.Cela@tepelena.gov.al