KRYESIA E KËHILLIT BASHKIAK

Anëtaret e Kryesisë: z. Mjaftoni Zeraj, z. Vladimir Bakiaj, znj. Valbona Çela.

 

KOMISIONET E KËSHILLIT BASHKIAK