Vizitë – Shkëmbim eksperience
Këshilli bashkiak Tepelenë, takim me Këshillin bashkiak Korçë.
Në kuadër të zbatimit të Planit të punës për vitin 2023, Këshilli bashkiak Tepelenë zhvilloi një vizitë zyrtare në Këshillin Bashkiak Korçë, me qëllim ndarjen e eksperiencave gjatë këtij mandati 4 vjeçar, praktikat e mira, respektimin e procedurave, zbatimin e Rregulloreve, trajtimin e ankes-kërkesave, rritjen e transparencës qytetarëve.
Falenderojmë kolegët korçar për mikpritjen!
Falenderojmë projektin “Bashki të Forta” për asistencën e vazhdueshme dhe mbështetjen ne realizimin e aktiviteteve të tilla, ku përher e më tepër ka rëndësi të përmirësohemi duke shkëmbyer eksperienca, të informojmë dhe kuptojmë njëri-tjetrin dhe të ndërtojmë marrëdhënie më të mira!