Audit

Bashkëlidhur do të gjeni raport-monitorimin e buxhetit, për 4-mujorin e parë të vitit 2019.  Në dokument pasqyrohen të gjitha shpenzimet financiare të realizuara, parashikimet sipas programeve dhe strukturës se menaxhimit të hartuar nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar.

There are no comments yet.

Lini një Përgjigje

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).