Në këtë hapësirë janë “Formulari i kërkesës” dhe “Formulari i ankesës”, ku secili prej tyre mund të shkarkohet lehtësisht dhe pasi të plotësohet dhe skanohet qartë, mund të dërgohet në Bashkisë Tepelenë nëpërmjet adresës së postës elektronike (e-mail): info@tepelena.gov.al ose në adresën postare fizike: Sheshi “Lord Bajron”, 6301, Tepelenë.

Kërkesat dhe/ose Ankesat (kryesisht për Banorët e Bashkisë Tepelenë) mund të paraqiten/dorëzohen edhe në Zyrën me Një Ndalesë (One Stop Shop) në adresën: Rruga e “Ish-Prokurorisë”, Godina e “Ish-Prokurorisë së Rrethit Tepelenë”, Kati I, Tepelenë.

SHKARKO FORMULARIN E KËRKESËS

SHKARKO FORMULARIN E ANKESËS