Qytetarë të Bashkisë Tepelenë!

Në këtë hapësirë ju do të gjeni formularë ose kërkesa të ndryshme të cilat ju udhëzojnë për dokumentacione të caktuara në sektorë të caktuara ose kërkesa/ankesa të kategorive të ndryshme të Bashkisë Tepelenë ku lehtësisht mund t’i shkarkoni dhe t’i ridërgoni të plotësuara pranë Bashkisë Tepelenë nëpërmjet adresës së emailit: kerkesa@tepelena.gov.al ose t’i dërgoni me postë në adresën postare të Bashkisë Tepelenë