I LËNË NË HARRESË PËR VITE TË TËRA /NIS PUNA PËR REHABILITIMIN E ZONËS JUGORE NË KUZ-NË E LAGJES 15 SHTATORI

KUZDitën e sotme Agjensia e Shërbimeve, falë investimeve të përqëndruara me pajisjen e mjeteve të ndërhyrjes si skrep, kamion vetëshkarkues dhe ngritjen e një ekipi ndërhyrje në këtë fillimviti, ka mundur të rrit efiçencën ekonomike, duke reduktuar ndjeshëm shpenzimet me kontraktorë, në mirëmbajtjen e aseteve dhe shërbimit ndaj komunitetit.
Midis blloqeve të pallateve në këtë lagje, është bërë e mundur të sistemohet në një kohë të shkurtër kanali i ujërave të zeza.
Me një kosto tepër të ulët dhe me mbulim 100 % nga Agjensia e Shërbimeve, tashmë përgjigjja në kohë për shërbim ndaj nevojave imediate të qytetarëve, është bërë më e lehtë për autoritetin falë programit dhe konsultimit me publikun.

Pamjet e mëposhtme përcjellin punimet e zhvilluara për këtë bllok, ndërsa në ditët e ardhshme do të kemi mundësin e riparimeve dhe ndërhyrjeve për përfundimin e gjithë lagjes, për ti hapur rrugën të tjera punimeve në gjithë njësitë administrative.

New Housing Complex in TownPress Nearly Complete

The process often starts with a planning stage in which plans are prepared by an architect and approved by the client and any regulatory authority. Then the site is cleared, foundations are laid and trenches for connection to services such as sewerage, water, and electricity are established.

Report From Monday’s Financial Town Meeting

A town meeting is a form of direct democratic rule, used primarily in portions of the United States – principally in New England – since the 17th century, in which most or all the members of a community come together to legislate policy and budgets for local government.

2015 Municipal Election Results

Local elections vary widely across jurisdictions. In electoral system that roughly follow the Westminster model, a terminology has evolved with roles such as Mayor or Warden to describe the executive of a city, town or region, although the actual means of elections vary.

Job Opportunity: Police Chief

A Chief of Police, also known as Police Chief or sometimes shortened to just Chief, is the title typically given to the top official in the chain of command of a police department, particularly in North America. Alternate titles for this position include Police Commissioner, Colonel (according to Rhode Island State Police), Police Superintendent, and Chief Constable.